Historie
1950'erne
1950'erne. I en lille lejet bygning i Skt. Klemens ansættes en ung ingeniør af Det Fyenske Trælastkompagni A/S til at videreudvikle og producere træfiberplader til lydisolering inspireret af et svensk koncept.

DÆMPA grundlægges i april 1951.

Det oprindelige navn DÆMPA er et resultat af en navnekonkurrence. Navnet kommer af en leg med ordene "dæmp-af". Kattelogoet og sloganet "så tyst som på kattepoter" skulle formidle budskabet.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra perforerede træfiberplader udvikles et revolutionerende, ikke-brændbart loft af perforerede aluminiumpaneler, som er let at montere og demontere.
DAMPA introducerer verdens første perforerede loftsystem, der individuelt kan tilpasses rummets dimensioner.
Loftsystemet patenteres internationalt.
1960'erne.
På grund af hastig vækst i omsætningen og stadigt stigende krav til produktionen flytter DAMPA til nye og større produktionslokaler i Tommerup. Gennem 1960'erne bliver der udviklet og lanceret en stribe nye produkter.

De første datterselskaber i England og Tyskland og licensproduktion i mange lande etableres som del af en omfattende vækststrategi og ekspansionsprogram. DAMPA partner konceptet med lokal produktion på basis af halvfabrikata lanceres med succes over hele verden og danner i dag grundlag for et tæt samarbejde med DAMPA partnere i mange lande. I 1968 tildeles DAMPA Dansk Design Pris for DAMPA 10.

Succesen for mineraluldslofter forårsager en tilbagegang på hjemmemarkedet, som der kompenseres for gennem fortsat ekspansion på eksportmarkederne.

1970'erne.
Der indledes samarbejde med et dansk skibsværft omkring udvikling af produkter til marinesektoren for at kunne imødekomme specifikke krav fra dette nye segment.

Med udviklingen af et brandsikkert loft, specielt designet til skibe og baseret på et revolutionerende nyt "continuous" princip, tages de første skridt ind på det lovende internationale marinemarked, hvor DAMPA marinelofter får stor betydning.

Nye succesfulde produkter lanceres gennem 1970'erne. Alle er de grundlæggende baseret på perforerede og lakerede aluminiumpaneler og kassetter med mulighed for individuel montage/demontage. Kerneproduktets grundlæggende koncept, med 10 cm paneler fremstillet i perforeret aluminium, fortsætter med at være en bestseller.
1980'erne.
Et nyt koncept for DAMPA frembringer en helt ny markedsførings- og produktstrategi. Salget bliver mere projektorienteret, og en række funktioner som f.eks. lys og luft bliver en integreret del af lofterne. I løbet af en treårig periode udvikler DAMPA i samarbejde med Freudenberg en ny akustikfilt som erstatning for mineraluld. Den ny filt revolutionerer loftsindustrien, og DAMPA tildeles den Danske Miljøpris.
DAMPA sikrer sig en ordre til "Islamic University" i Riyadh i Saudi Arabien. Denne ordre på 250.000 m2 kassettelofter menes i 1988 at være verdens største individuelle ordre.

Som led i en diversifikationsstrategi udvikles en række nye forretningsområder, som omfatter alternativ energi (solvarme), møbelproduktion, skillevægge og større "turnkey" (nøglefærdige) marineprojekter. Der oprettes datterselskaber i USA og Canada, og der indgås joint venture aftaler i Fjernøsten.

Den begrænsede succes med disse projekter fører til en beslutning om at koncentrere indsatsen om det oprindelige kerneområde for virksomheden, nemlig udvikling, produktion, markedsføring og salg af loftsystemer i stål og aluminium til byggeindustrien og marinesektoren.

Som led i virksomhedens internationaliseringsstrategi ændres navnet til DAMPA. Det ny, perforerede logo er designet med en klar reference til produktets egenskaber. Det nye logo erstatter den kendte kat i ikke mindre end 50 lande i en storstilet imagekampagne.
1990'erne.
DAMPA og Van Geel Metal i Holland indgår et strategisk samarbejde, hvor Van Geel Groep køber 49% af aktierne i DAMPA A/S. De to selskaber komplementerer hinanden både med hensyn til produkter og markeder.
Som følge af den positive udvikling i den nye alliance overtager Van Geel Groep de resterende aktier i DAMPA A/S, og der skabes en loftdivision bestående af DAMPA og VAN GEEL METAL. Integrationsprocessen intensiveres for at opnå størst mulig synergieffekt, og markedsføringen af loftdivisionens produkter koordineres med lanceringen af et nyt, fælles logo.

Efter en lang periode med fokus på bredden i DAMPA's produktprogram koncentreres indsatsen om dybden i sortimentet. Dette sker bl.a. ved udvikling af et nyt designkoncept med akustikfilt i forskellige farver.
Anstrengelserne intensiveres på områderne markedsføring og produktudvikling for at imødegå stigende international konkurrence. Fokus flytter fra individuelle produkter til totalløsninger, design og kreativitet.
2000'erne
Udfordringen ved starten af det nye årtusinde er at udnytte synergien fra de tre virksomheder. Med stor succes udvides produktprogrammet i Danmark med de "nye" produkter. Et nyt, kombineret logo introduceres, som bevarer det karakteristiske perforerede logo i en kombination med Chicago Metallic navnet.
I 2001 fejrer DAMPA sit 50 års jubilæum med nye salgsrekorder på to af de vigtigste markedsområder, marinesalg og salg til byggeindustrien i Danmark/Skandinavien.
I 2006 overflyttes hele maskinparken fra den hollandske fabrik til DAMPA i Danmark. Derudover lukkes det hollandske salgskontor og flyttes til Chicago Metallic's i Wijnegem, Belgien.

I 2008 centraliseres alle salgsaktiviteter i Tommerup således at alle markeder centralt kan serviceres med den bedste kommercielle og tekniske back-up.

I 2011 fejrer DAMPA sit 60 års jubilæum.

I juni 2012 sælger Chicago Metallic DAMPA til den danske virksomhed Metalcolour A/S, som gennem en årrække har været hovedleverandør af stål og aluminium til DAMPA.